2024-06-20
2024-06-20
سیاست های حریم خصوصی
21:07
21:07
تخفیفات استثنایی

نورامیس
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Lidocaien یک 2,600,000 تومان 900.000
Deep یک 2,600,000 تومان 900.000
Deep Lidocaien یک 2,600,000 تومان 900.000
Volume یک 2,600,000 تومان 900.000
Light یک 2,600,000 تومان 900.000

رووفیل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Plus یک قیمت اصلی 2,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,300,000 تومان است. 1.900.000
Ultra یک قیمت اصلی 2,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,300,000 تومان است. 1.900.000
Fine یک قیمت اصلی 2,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,300,000 تومان است. 1.900.000

مزوژل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Profhilo دو قیمت اصلی 7,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است. 5.800.000
Hair Filler یک قیمت اصلی 2,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,400,000 تومان است. 2.000.000
jalupro classic شش 5,850,000 تومان 4.500.000
jalupro HMW دو قیمت اصلی 5,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,100,000 تومان است. 4.200.000

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد پیشنهاد ویژه
Natural B دو قیمت اصلی 3,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است. 2.600.000
Blance B دو قیمت اصلی 3,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است. 2.400.000
Inner B دو 3,100,000 تومان 1.800.000

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Deneb H ده قیمت اصلی 3,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,500,000 تومان است. 2.900.000
Deneb S ده قیمت اصلی 3,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,500,000 تومان است. 2.900.000
Zishel Rose Glam ده قیمت اصلی 9,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است. 5.200.000
Replengen 20 ده قیمت اصلی 7,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است. 6.400.000
Replengen 40 ده قیمت اصلی 7,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است. 6.200.000
Audery M ده قیمت اصلی 2,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است. 1.500.000
Audery H ده 1.500.000

ای پی تی کیو
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S500 نه قیمت اصلی 7,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,600,000 تومان است. 5.600.000
Eve X ده 5,650,000 تومان 4.300.000

آلیاکسین
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
SR دو قیمت اصلی 11,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,800,000 تومان است. 7.400.000
GP دو قیمت اصلی 11,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,700,000 تومان است. 7.500.000
EV دو قیمت اصلی 11,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500,000 تومان است. 7.100.000

الانسه
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
M دو قیمت اصلی 12,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,000,000 تومان است. 8.500.000

درما استایل
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Regular یک قیمت اصلی 3,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است. 2.800.000
Smile Lidocaine یک قیمت اصلی 3,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است. 2.500.000
Fort یک قیمت اصلی 3,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,400,000 تومان است. 2.200.000
Fort Lidocaine یک 3,200,000 تومان 2.200.000

رویتاکر
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
HairCare پنج قیمت اصلی 2,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 950,000 تومان است. 700.000
Cytocare 532 پنج قیمت اصلی 2,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 950,000 تومان است. 700.000

فیوژن
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Hair ده 2,350,000 تومان 1.400.000
Eye Contour پنج 1,600,000 تومان 1.300.000
Radiance ده 2,500,000 تومان 1.400.000
HAIR MEN پنج 3,550,000 تومان 2.200.000

پروایج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
ProAge دو قیمت اصلی 4,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است. 2.200.000

فیورج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S دو قیمت اصلی 4,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است. 2.600.000
L دو قیمت اصلی 4,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است. 2.700.000
XL دو قیمت اصلی 5,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,500,000 تومان است. 2.900.000

پرلوکس
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
perlox دو قیمت اصلی 3,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,300,000 تومان است. 2.600.000

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.

مهر آرسا

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی